Obowiazek kasy fiskalnej dla rolnikow

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest jakikolwiek przedsiębiorca, który prowadzi usługi lub robi sprzedaży na rzecz osób sportowych i rolników liczących się na zasadzie ryczałtu. Do końca 2016 roku podatnicy mogą także mieć z niektórych przywilejów podatkowych, bez potrzeb nabywania kas fiskalnych.

Kiedy nie ma celu posiadania kasy. Drinku z przepisów, który wchodzi do celu 2016 roku, jest przepis rozmawiający o tym, że przedsiębiorca, którego roczne obroty w ubiegłym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W przypadku firm, które rozpoczęły energię w ciągu trwania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia ról w konkretnym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w katalogu przedsiębiorstw, jakie muszą robić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, lekarze i lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, jakie nie zaczynają naszych usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w trybie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których zajmuje limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą dostać kasę fiskalną w przeciągu 2 miesięcy po przekroczeniu tego limitu. Ten jedyny cel w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy sprzedają bilety na kursy pasażerskie z możliwością opłacenia ich w przyszły forma niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy regulowali się na zasadzie faktur za wykonane usługi na pracę osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili więcej niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wielkości obrotów ustawodawca stworzył i katalog produktów, których sprzedaż tak pragnie być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stronie do silników i jedynych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, materiałów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.