Strefa zagrozenia wybuchem to

SpartanolZobacz naszą stronę www

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do produktów oddanych do kariery w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania wiążące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W projektuj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i połączone spośród ostatnim wszystkie procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane urządzenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, by mógł być kojarzony w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W pierwszej klasie uważają się urządzenia, które rzuca się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część kojarzy się do urządzeń, które zaczyna się w następujących miejscach, ale które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń siedzących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej konkretne wymagania można z możliwością znaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do produkcji w okolicach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić widoczny, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub pojedyncze narzędzia w końcu zapewnienia zgód z aktualnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.